کارخانه پارسا

  • مدیر - ناصر مختاری
  • شهر ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار بوستان - گلبن 6
ارزیابی