کارخانه صنایع نسوز البرز

  • قزوین - تاکستان - شال - جاده ماندراوان - جنب شرکت یدک ذوب شال
کلمات کلیدی :

ریخته گری

ارزیابی