دکتر محمدتقی معتمدی

  • مدیر - محمدتقی معتمدی
  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - روبروی مسجد حضرت ابوالفضل - جنب پلاک 342 - ک.پ : 1457655537
مستقردر :

بیمارستان آزادی - بیمارستان
ارزیابی