اندیشه

  • مدیر - بیژن توجه
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - خ. شیخ هادی - پ. 213 - ک.پ : 1139715338
ارزیابی
گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار محمد رضا : گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار
فعالیت ما درزمینه گلدوزی برروی البسه ومانتو وروسری به سبک سنتی ودستی می باشد همچین در دوخت لباسها ومانتوهای باستانی ونقالی فعالیت می کنیم جهت همکار ی با ما می توانید ازوب سایت ما درکتاب اول دیدن فرمایید
گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار محمد رضا : گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار
جناب اقای بیژن توجه فعالیت ما درزمینه گلدوز ی برروی البسه ومانتو وروسری به سبک سنتی ودستی می باشد همچنین در دوخت لباسها ومانتوهای باستانی ونقالی فعالیت می کنیم جهت همکاری با ما می توانید ازوب سایت ما درکتاب اول دیدن فرمایید
گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار محمد رضا : گلدوزی پرچم مذهبی ذوالفقار
جناب اقای بیژن توجه فعالیت ما درزمینه گلدوز ی برروی البسه ومانتو وروسری به سبک سنتی ودستی می باشد همچنین در دوخت لباسها ومانتوهای باستانی ونقالی فعالیت می کنیم جهت همکاری با ما می توانید ازوب سایت ما درکتاب اول دیدن فرمایید