جنرال کامپیوتر

  • مدیر - ژرژ اله وردی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - پ. 168 - ک.پ : 1586686331