مرکز جامع توانبخشی مولوی

  • تهران - منطقه 12 - چهارراه مولوی - خ. صاحب جمع - خ. آتش نشانی