کارخانه قزوین مرغ

  • مدیر - آقاجانی
  • قزوین - قزوین - تاکستان - کیلومتر 14
  • ،
کلمات کلیدی :

کشتارگاه

ارزیابی