کارخانه قزوین مرغ

  • مدیر - آقاجانی
  • قزوین - قزوين - تاکستان - کیلومتر 14
کلمات کلیدی :

کشتارگاه

ارزیابی