مقاومت بسیج - حوزه 192 شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 13 - دماوند - نرسیده به میدان امام حسین - خ. اقبال - خ. ثاراله
ارزیابی