پردیس

  • مدیر - علی رضا حسین زاده
  • تهران - منطقه 3 - سئول - ک. هشتم شرقی - خ. نسترن - ک. دوم شرقی - پ. 2 - طبقه همکف - ک.پ : 1995934161
  • ،