دکتر عبداله شهبندی

  • مدیر - عبداله شهبندی
  • تهران - منطقه 9 - جاده قدیم کرج - نرسیده به مهرآباد جنوبی - پ. 493 - ک.پ : 1384916894