شرکت فنی مهندسی آرمان صنعت ویرا

  • مدیر - بابک فرحی فر
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. هفتم - پ. 33 - ط. چهارم - واحد 24 - ک.پ : 1439667591

شرکت فنی مهندسی آرمان صنعت ویرا در یک نگاهتامین تجهیزات ابزاردقیق و کنترل - تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق - نصب و راه اندازی پروژه های اتوماسیون و ابزاردقیق - برگزاری دوره های آموزشی ابزاردقیق
ارزیابی
تصاویر