هاشمی (قارچ شناسی)

  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی