بانک ملی - شعبه مرکز مبادلات پستی - کد 261

  • تهران - منطقه 11 - کارگر شمالی - چهارراه لشگر - خ. کمالی - ساختمان پست - ک.پ : 1318915519
  • ،