بانک ملی - شعبه مرکز مبادلات پستی - کد 261

  • تهران - منطقه 11 - چهارراه لشگر - ک.پ : 1318915519