دکتر رضا علیم مروستی

  • مدیر - رضا علیم مروستی
  • تهران - منطقه 11 - نوفل لوشاتو - پ. 119 - بیمارستان مروستی - ک.پ : 1134853513
  • ،