علامه حلی - ش. 8 (استعدادهای درخشان)

  • مدیر - پورملک
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. بهروز - ک. سوم شرقی - پ. 4 - ک.پ : 1911934511