سینما فلسطین تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - امام
  • ،
ارزیابی