دکتر محسن صادقی

  • مدیر - محسن صادقی
  • تهران - منطقه 11 - نوفل لوشاتو - پ. 119 - بیمارستان مروستی - ک.پ : 1134853513
  • ،