صنایع پودر دلیجان

  • مدیر - محمد منصوری
  • مرکزی - دلیجان - رجایی - پ. 448