ریاست جمهوری - معاونت برنامه ریزی و راهبردی

  • تهران - منطقه 12 - م. بهارستان - خ. صفی علیشاه - جنب وزارت ارشاد - ک.پ : 11499