آنتی فایر

  • مدیر - کاظم اسماعیلی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر 19 - منطقه صنعتی اسماعیل آباد - خ. انقلاب - خ. صنعت 5 - ک. مرزبان - پ. 1