امام سجاد

  • تهران - منطقه 12 - ری - خ. انبار گندم

امام سجاد در یک نگاهاین مسجد در سال 1309 ، به دست معمار حسین لرزاده ساخته شد. استاد لرزاده بخشی از مسجد قم را نیز ساخته بود. مساحت مسجد امام سجاد 7500 مترمربع است و در سال 1364، حاج علی اکبر میرزایی خوانساری آن را مرمت کرده است‌. معماری این مسجد شامل هفت کاسه طاق‌های ضربی قدیمی و کاشی کاریهای معرق است‌، و مناره مثال زدنی آن‌، که از ستون‌ها و راه پله‌های چوبی با ارتفاع 15 متر و قطر شش سانتی متر ساخته شده است‌، نمونه سبکهای معماری اسلامی است‌. در حال حاضر، مسجد با نام امام سجاد محل عبادت مردم و کسبه بازار است‌.
ارزیابی