مرکز مشاوره و روان شناسی روان پژوه

  • مدیر - مرتضی فرازی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - تقاطع مدنی (نظام آباد) - ساختمان البرز - ط. پنجم - واحد 24