بانک ملی - شعبه خاوران شرقی - کد 933

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - بعد از ایستگاه امیر سلیمانی - ک.پ : 1795754971
  • ،