ایرانیان دیبا تجارت (ریسیگراس)

  • مدیر - کاظم ماهی صفت
  • تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 2 - بلوک 18 - ورودی 1 - ط. 5 - واحد 59