امام جعفر صادق

  • تهران - منطقه 13 - دماوند - بعد از خیابان خاقانی - ایستگاه داریوش - جنب مسجد امام صادق
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

دکتر احمد زاهدی - متخصص گوش حلق و بینی
ارزیابی