عبداله زاده

  • مدیر - علی عبداله زاده
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - بین خیابان خوش و رودکی - پ. 896 - ک.پ : 1345986691
  • ،