کندری

  • مدیر - علی اکبر کندری
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. شکوفه - خ. کرمان - م. احمدی - خ. الیکایی - ک. جعفری - پ. 3 - ک.پ : 1768694456