درفام شیمی

  • مدیر - محمدابراهیم خلیل ارجمندی
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - روبروی وزارت دارایی - پ. 235 - ک.پ : 1116655745