پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

  • مدیر - کمبرانی
  • البرز - کرج - بزرگراه کرج قزوین - کیلومتر 10 - بلوار کاوش - مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی