حوزه علمیه شرق تهران

  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - خ. آیت - خ. مظاهری
  • ،