الکترو قندیل

  • مدیر - رضا سرداری
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - روبروی ساختمان دارایی - پاساژ روشن - واحد 1/17 - ک.پ : 1116653378
  • ،
ارزیابی