شمال کناره

  • مدیر - اسماعیل زرشکی
  • تهران - منطقه 12 - چهارراه مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به بازار سیداسماعیل - پ. 183 و 181 - ک.پ : 1166635116
ارزیابی