شهرداری تهران - مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایداری

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - خ. اوستا - بوستان اوستا
  • ،
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

زیرمجموعه‌ی :

ارزیابی