شهرداری منطقه 18 - معاونت امور شهری و محیط زیست

  • مدیر - عباس صمدیان
  • تهران - منطقه 18 - شهرک ولی عصر - بلوار معلم - خ. بافان - ساختمان معاون شهری و محیط زیست
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 18 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 18 - کلینیک گل و گیاه - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد خدمات شهری - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد ساماندهی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد فضای سبز - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - واحد محیط زیست - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی