شیخی - نمایندگی آزمایش

  • مدیر - عباس شیخی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - خ. دردشت - خ. 72 شرقی - م. ششم - پ. 34 - ک.پ : 1651634761
  • ،