بیمارستان انستیتو کانسر - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 6 - آزادی - خ. قریب - نرسیده به بلوار کشاورز - ک.پ : 1419733141
  • ،