شهرداری منطقه 18 - مدیریت پسماند

  • مدیر - اخلاصی
  • تهران - منطقه 18 - بلوار معلم - م. معلم - خ. بافان - ساختمان شماره 2 شهرداری
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
شهرداری منطقه 18 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی