کهنزبلور (درب شیشه ای ظروف پیرکس)

  • شهریار - جاده کهنز - روبروی کشتارگاه قائم - بوستان چهارم - مجتمع صنعت جوان زاد - پ. 21