شهرداری منطقه 11 - واحد ورزش

  • تهران - منطقه 11 - قزوین - تقاطع خیابان ابراهیمی (عباسی) - خ. نادرخیری - مجموعه ورزشی شهدای بریانک - ک.پ : 1336619339
ارزیابی