صنایع فلزی ساحل

  • مدیر - سعید سلیقه راد
  • تهران - منطقه 7 - سمیه - بین خیابان بهار جنوبی و شریعتی - پ. 8 - ک.پ : 1561735511
ارزیابی