شاهد - درشتی

  • مدیر - ابراهیم درشتی
  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه سوم - بازار روز - خ. عاکفی - پ. 56 - ک.پ : 18348
ارزیابی