کمیته امام خمینی اداره مرکزی استان تهران

  • تهران - منطقه 7 - سمیه - بین خیابان بهار جنوبی و شریعتی - پ. 28 - ساختمان شماره 1 - ک.پ : 1561734613
روابط عمومی

ایران - تهران
زیرمجموعه‌ها :

حمایتی - منطقه 13 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 14 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 15 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 2 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 6 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 7 - کمیته امداد
حمایتی - منطقه 8 - کمیته امداد
حوزه غرب تهران - کمیته امداد
منطقه 1 و 3 - کمیته امداد
منطقه 12 - کمیته امداد
منطقه 15/1 - کمیته امداد
منطقه 16 - کمیته امداد
منطقه 17 - کمیته امداد
منطقه 18 - کمیته امداد
منطقه 19 - کمیته امداد
منطقه 2 - کمیته امداد
منطقه 20 - کمیته امداد
منطقه 5 - کمیته امداد
منطقه 6 - کمیته امداد
منطقه پیشوا - کمیته امداد
منطقه دماوند - کمیته امداد
منطقه رودبار قصران - کمیته امداد
منطقه رودهن - کمیته امداد
منطقه فیروزکوه - کمیته امداد
منطقه قرچک - کمیته امداد
منطقه ورامین - کمیته امداد
ارزیابی