شهرداری منطقه 8 - واحد خشکشویی (فدک)

  • تهران - منطقه 8 - چهارراه مدنی (نظام آباد) - جنب مترو - پ. 1204