ش. 528 - نادری افشار، محمدقلی

  • مدیر - محمدقلی نادری افشار
  • تهران - منطقه 13 - پیروزی - نبش خیابان کلینی - پ. 4 - ط. اول
  • ،