شرکت کاوشگران تکسا سیستم

  • مدیر - پرویز توسلی
  • تهران - منطقه 10 - زنجان جنوبی - نبش رزان - پ. 46 - واحد 4