شاهد - دانشکده کشاورزی

  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - کیلومتر 7 - روبروی مرقد امام خمینی - ک.پ : 33191
  • ،