دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آبادی

  • مدیر - هوشنگ فقیهی
  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - نبش کوچه چهارم - پ. 179 - ط. چهارم - ک.پ : 1586843135
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور البرز - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
نور مطهری - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی