ثامن الائمه - شعبه فرهنگ - کد 218

  • مازندران - ساری - فرهنگ - روبروی استادیوم - نبش کوی هدی